Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederNyhedsarkiv2011September › Kommissionen fremsætte...

Nyheder

Kommissionen fremsætter forslag om afgift på finansielle transaktioner

Europa-Kommissionen har i dag fremsat det meget omtalte forslag om en afgift på finansielle transaktioner. Provenuet fra transaktionsafgiften skal både tilfalde de enkelte medlemslandes statskasser samt indgå som et bidrag til finansiering af EU's budget.

Transaktionsafgiften skal ifølge Kommissionens forslag pålægges handlen med finansielle instrumenter mellem finansielle institutioner, hvor mindst én af institutionerne er bosiddende i EU.

Afgiften

De finansielle institutioners handel med aktier og obligationer vil blive pålagt en afgift på 0,1 procent og afledte instrumenter en afgift på 0,01 procent. Det skulle ifølge Kommissionens beregninger kunne generere omkring 57 mia. euro om året svarende til ca. 424 mia. danske kroner.

Kommissionen understreger, at private og øvrige virksomheder ikke vil blive omfattet af den finansielle transaktionsafgift, hvilket bl.a. friholder hus- og banklån samt forsikringer.

Anvendelse af provenuet

Kommissionen lægger op til, at en del af provenuet fra transaktionsafgiften skal tilfalde de enkelte medlemslande. Samtidig har Kommissionen i forbindelse med forslaget til EU's næste overordnede rammebudget i perioden 2014-2020 luftet idéen om at anvende transaktionsafgiften som en ny indtægtskilde til finansiering af en del af EU's budget.

Baggrund

Kommissionen begrunder bl.a. forslaget om transaktionsafgiften med, at den finansielle sektor har modtaget en omfattende støtte fra medlemslandene under den finansielle- og økonomiske krise, hvorfor det efter Kommissionens mening er rimeligt, at også denne sektor bidrager til omkostningerne i forbindelse med at genoprette økonomien. Samtidig kan transaktionsafgiften medvirke til at begrænse mere risikobetonet handel.

Kommissionen foreslår, at afgiften skal træde i kraft den 1. januar 2014.

Yderligere information


Sidst opdateret: 28-09-2011  - Martin Jørgensen