Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederKalenderEU-kalender: Samlet oversigt › Europa-Kommissionen
Nyheder
<< Juni 2012 >>
U M T O T F L S
22 - - - - 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30 -

Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen
Sted og tid: Bruxelles - 11. marts 2010
Arrangør: Europa-Kommissionen
Info:

Dagsorden

Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik / de interne politikkers eksterne dimension
Administration / menneskelige ressourcer
Finansiel programmering og budget

  • Orienterende debat om EU-udenrigstjenesten
  • Udkast til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, for så vidt angår EU-udenrigstjenesten
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelig budget, for så vidt angår EU-udenrigstjenesten
  • Ændring af gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen, for så vidt angår EU-udenrigstjenesten

Relationer med tredjelande