Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenOm EU-OplysningenPressemeddelelserArkiv › Høring om EU's fremtid...

Om EU-Oplysningen

Høring om EU's fremtid i Folketinget

Pressemeddelelse fra EU-Oplysningen

EU's fremtid er sat til debat i hele Europa. Skal EU have en præsident? Skal Europa-Parlamentet have mere magt? Og hvad med de nationale parlamenters rolle i EU. Spørgsmålene er mange og diskussionerne intense. Derfor afholder Folketingets Europaudvalg sin fjerde EU-Konventshøring mandag den 7. april kl. 14.00-15.30 i Landstingssalen på Christiansborg.

Høringens hovedtaler er regeringens repræsentant i EU-Konventet Henning Christophersen, som vil præsentere indholdet i udkastet til den nye forfatningstraktat og give en vurdering af det videre arbejde i Konventet. Der vil herefter være afsat ca. 1 time til debat og spørgsmål fra salen.

Arbejdet i Konventet er nu inde i en meget intens fase, hvor Præsidiet løbende præsenterer nye artikeludkast til forfatningstraktaten. Det er derfor tid til debat og stillingtagen - også i Danmark.

Emnerne, som forventes at komme op på høringen, er Præsidiets forslag til de første artikler til forfatningstraktaten. De blev for nylig præsenteret i Konventet, og det afstedkom mange ændringsforslag. Til art. 1 - 16 alene indkom mere end 1.000 ændringsforslag. Der har på den baggrund været afholdt to ekstra konventssamlinger, hvor man har drøftet EU's mål, værdier, mål og kompetencer.

Inden udgangen af april 2003 forventer Præsidiet at være klar med en revideret version af hele del I af forfatningstraktaten. De første artikler til del II (policy-delen) vedr. ret-lige og indre anliggender vil blive drøftet på konventssamlingen den 3.-4. april 2003.

EU-Konventet er sat til at afslutte arbejdet i juni 2003. Der er derfor lagt op til en meget intens periode frem til sommerferien. Alle er velkomne til at deltage i høringen efter forudgående tilmelding i Folketingets EU-sekretariat, att. Charlotte Friis, IACHRA@ft.dk eller tlf. 3337 3625.

For nærmere oplysninger, kontakt venligst fuldmægtig Peter Riis på tlf. 3337 3604