Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenOm EU-OplysningenStatistik › EU-Oplysningens årssta...

Om EU-Oplysningen

EU-Oplysningens årsstatistik 2003

2003 blev et travlt år for Folketingets EU-Oplysning. Antallet af henvendelser steg med cirka 25 pct., og antallet af besøg på hjemmesiden www.euo.dk blev mere end fordoblet i forhold til 2002.

13.218 forespørgsler blev det til i 2003, heraf hovedparten stillet via e-mail. Det er første gang i EU-Oplysningens historie, at e-mails overhaler telefonhenvendelser. En udvikling som EU-Oplysningen er meget tilfreds med, fordi det betyder, at åbningstiden i praksis udvides til hele døgnet alle ugens syv dage. E-mails har nemlig den fordel, at de kan afsendes, når spørgeren ønsker det. Ulempen ved e-mails kan være, at det kan være svært at udlede, hvad spørgeren mener, og på hvilket niveau han/hun ønsker svar. Derfor suppleres e-mails ofte af efterfølgende telefonsamtaler.

Antallet af henvendelser via breve og fax er til gengæld faldet betragteligt. Kun 80 modtagne breve/fax mod over 400 i 2002. Personlige henvendelser ligger nogenlunde stabilt på omkring 200 om året.

EU-Oplysningens hjemmeside har i 2003 slået alle rekorder. Ikke blot hvad angår det gennemsnitlige antal besøgende pr. dag, men også flest besøg på 1 dag. Højdespringeren blev den 23. april, hvor 8151 forskellige personer besøgte hjemmesiden. Det er svært at sige noget entydigt om årsagen til den store interesse for euo.dk. Stigningen skal formentlig tilskrives flere faktorer. For det første bruger flere og flere mennesker internettet til at søge information. For det andet spiller EU en voksende rolle i det danske samfund, hvorfor interessen for EU naturligt stiger. For tredje har EU-Oplysningen arbejdet systematisk med at forbedre og udbygge hjemmesiden. Både i forhold til brugervenlighed og antal dokumenter. Hjemmesiden har som bekendt også fået et nyt design i oktober, hvilket har været stærkt medvirkende til at højne kvaliteten for brugerne.

2003 blev et mere "normalt" år i forhold til hvilke spørgere, der har brugt EU-Oplysningen. Private borgere har stået for mere end halvdelen af forespørgslerne og er dermed den klart største gruppe. Herefter studerende med 20 %. De øvrige kategorier ligger noget lavere og meget tæt.

Ikke uventet blev det EU's institutioner, som blev det mest efterspurgte emneområde. Det er en meget bred kategori, som blandt andet indeholder aktindsigt og spørgsmål om EU's beslutningsprocedurer. Mere interessant er det, at regeringskonferencen 2003-04, herunder EU-konventet, fik en 2. plads. Regeringskonferencen gik først i gang i oktober, og EU-konventets arbejde var som bekendt kun udkast til en forfatningstraktat for EU. Alligevel har der været meget stor interesse for EU-konventets arbejde i den danske befolkning.

Topscorer på webben

Årets top 3

Dato

Antal besøg

 

Hvem spørger?

Emner

23/4

8151

1.

Private danskere (53 %)

EU-institutionernes

arbejde & opbygning.

22/4

8099

2.

Studerende (20 %)

Regeringskonference 2003-04

13/6

7774

3.

Virksomheder (5 %)

Fællesskabspolitikker

Se i øvrigt bilag 1.

Med venlig hilsen

Thomas Søndergaard Sarup

 

Bilag 1

Folketingets EU-Oplysning

Statistik - år 2003

Svartjenesten

- opgørelse over henvendelser

Antallet af forespørgsler fordelt på emneområder

Antal

Andel

00. Danmark og EU

1304

10%

01. EU's institutionelle opbygning

6699

51%

02. EU's historiske udvikling

2026

15%

03. Det Indre Marked

966

7%

04. Økonomisk og finansiel politik

198

1%

05. Fællesskabspolitikkerne

1258

10%

06. EU's eksterne forbindelser

376

3%

07. Retlige og Indre anliggender

293

2%

08. Menneskerettigheder og frihedsrettigheder

98

1%

Ialt

13218

100%

Antallet af forespørgsler fordelt på brancheområder

Antal

Andel

01. Private

7052

53%

02. Studerende og Uddannelsesinstitutioner

2621

20%

03. Offentlige myndigheder m.v.

452

3%

04. Biblioteker, EU-informationer & EU -rådgivere

292

2%

05. Politiske partier og organisationer (udenfor FT)

424

3%

06. MF'ere, partisekretærer, udvalg i Folketinget

364

3%

07. Folketingets administration

156

1%

08. Presse

397

3%

09. Advokater, revisorer og andre konsulenter

376

3%

10. Virksomheder i øvrigt

691

5%

11. Udenlandske forespørgsler

393

3%

I alt

13218

100%

Antallet af forespørgsler fordelt efter henvendelsesform

Antal

Andel

Telefonisk

5348

40%

Personligt

188

1%

Brev/ Fax

80

1%

E-mail

7602

58%

Ialt

13218

100%

Antallet af forespørgsler fordelt efter tidsforbrug

Antal

Andel

0 - 15 min

11607

88%

16 - 60 min

1487

11%

mere end 1 time

124

1%

Ialt

13218

100%

Besvarelsens form

Antal

Andel

Mundtlig besvarelse

2659

20%

Skriftlig besvarelse

10559

80%

I alt

13218

100%

Internet statistik

www.eu-oplysningen.dk

Nøgletal for januar - december 2003

Antal eksponeringer (hits)

28.960.787

Antal besøg1

1.633.440

Antal sider læst

12.380.744

Antal megabytes overført

428.698.372

Nøgletal for perioden 18. Maj 1999 - 31. december 20032

Antal eksponeringer (hits)

64.200.637

Antal besøg1

3.009.147

Antal sider læst siden juni 2000

26.426.965

Antal megabytes overført

834.009.418

1 Antal besøg: antal gange hjemmesiden er blevet besøgt.

2 EU-Oplysningens websted blev åbnet d. 18. Maj 1999

Registrerede forespørgsler til Folketingets EU-Oplysning,

januar 1998 - december 2003

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Jan

926

692

642

912

889

1454

Feb

835

773

819

626

800

1161

Mar

1012

1257

1108

1188

771

1025

Apr

1226

757

643

632

1128

1005

Maj

1331

959

920

666

931

956

Jun

494

839

501

631

589

750

Jul

518

421

588

476

516

553

Aug

420

421

1567

648

668

1052

Sep

837

748

2718

814

1066

1630

Okt

805

639

943

737

1208

1434

Nov

852

669

769

558

1185

1246

Dec

650

452

622

481

824

952

Total

9906

8627

11840

8369

10575

13218