Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenOm EU-OplysningenStatistik › November 2003

Om EU-Oplysningen

November 2003

Statistik fra EU-Oplysningen
Aldrig har oktober været bedre, og aldrig har året været bedre

November statistik fra EU-Oplysningen

2003

Weben nær rekord

Bortset fra en enkel dag i april 2003, satte weben rekord mandag den 25. november. Der var 7281 besøgende på hjemmesiden www.euo.dk Vi kan naturligvis kun gisne om, hvad den øget interesse skyldtes, men måske hænger sammen med Bog-messen i Forum, som fandt sted i weekenden forinden. Der havde EU-Oplysningen en stand sammen med Folketingets Oplysning. Det kan også hænge sammen med den igangværende regeringskonference, som for alvor er i gang i dette efterår.

Selvom den rekordhøje besøgsdag fandt sted i november, var det gennemsnitlige antal henvendelser en smule lavere end i oktober.

WEB statistik for november

Gennemsnit daglige "besøg" 4116

Højeste antal besøg 25/11 7281

Laveste antal besøg 15/11 2535

 

 

Fleste henvendelser via email

Siden email henvendelserne overhalede

antallet af telefoniske henvendelser i begyndelsen af 2003, er tendensen støt stigende. 65 % af samtlige henvendelser til EU-Oplysningen var i november måned via email. Telefoniske henvendelser tegner sig nu kun for 32 %, og de resterende henvendelser sker via personlige fremmøder eller fax og brev. I alt var den 1246 henvendelser i EU-Oplysningen i november.

Antallet af forespørgsler fordelt efter henvendelsesform

Antal

Andel

Telefonisk

401

32%

Personligt

23

2%

Brev/ Fax

10

1%

E-mail

812

65%

I alt

1246

100%

Ekspedition og bestillinger

45 % af de 1246 henvendelser skyldes bestillinger. Det er særligt en stor interesse for dokumenter vedrørende udkastet til forfatning, og såvel selve Konventets tekst som EU-Oplysningens pjece om forfatningen, sendes ud i stor stil fra EU-Oplysningen.

Hvem spørger mest?

Det gør de private. Hele 62 % af alle henvendelser, er borgere, der som privatpersoner ønsker viden eller hjælp til at finde rundt i EU-dokumenterne. Herefter er det studerende, der udgør 16%. De restende 22 % er i nævnte rækkefølge fordelt mellem MF’ere, politiske partier, offentlige myndigheder, virksomheder, udenlandske forespørgsler, FT-administrationen, pressen, advokater og biblioteker.

Med venlig hilsen

Tina Bostrup