Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvad er Grønlands og F...

Spørgsmål og svar


Hvad er Grønlands og Færøernes for­hold til EU?

Grønland og Færøerne er ikke medlemmer af EU

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvad er Grønlands og Færøernes for­hold til EU?

Svar

Danmarks medlemskab af EF trådte i kraft den 1. januar 1973. Som en del af det danske Rigsfællesskab blev Grønland medlem af EF ved Danmarks indtræden i EF. Det grønlandske hjemmestyre blev indført i 1979, og efter en vejledende folkeafstemning valgte Grønland at træde ud af EF med virkning fra den 1. februar 1985.

Grønland fik ved udtrædelsen en særlig fiskeriordning med EU, og er optaget som et af de såkaldte oversøiske lande og territorier, der har associeringsordninger (særlige forbindelser) med EU.

Det færøske hjemmestyre (etableret i 1948) besluttede, at Færøerne ikke ønskede at være medlem af EF, så den danske tiltrædelse kom efter færøsk ønske ikke til at gælde for Færøerne. Færøerne har indgået en fiskeriaftale og en handelsaftale med EU. Færøerne er ikke medlem af EØS.

Grønlandsk folkeafstemning om EU
Ved den grønlandske folkeafstemning den 23. februar 1982 var valgdeltagelsen på 74,9 %. Til spørgsmålet om, hvorvidt Grønland skulle blive i EF, stemte 47 % ja, mens 53 % stemte nej. 

 Vil du vide mere?


Sidst opdateret: 22-03-2012  - Tomas Heron