Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvad er forskellen på ...

Spørgsmål og svar


Hvad er forskellen på ”Rådet” og ”Det Europæiske Råd”?

Gruppebillede af Det Europæiske Råd

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvad er forskellen på ”Rådet” og ”Det Europæiske Råd”?

Svar

”Rådet for Den Europæiske Union” og ”Det Europæiske Råd” kan nemt forveksles, men der er stor forskel på de to råd.

Rådet
Rådet for Den Europæiske Union kaldes ofte bare Rådet eller Ministerrådet. Det er et centralt lovgivende og beslutningstagende organ i EU. Rådet består af en repræsentant på ministerplan fra hver medlemsstat, som har bemyndigelse til at forpligte den regering, som den repræsenterer samt udøve den nationale stemmeret i Rådet. Rådets sammensætning af regeringsrepræsentanter varierer alt efter hvilket emne der er på dagsordenen. Hvis det pågældende land ikke har en minister inde for området sendes den nærmeste relevante eller en repræsentant fra Udenrigsministeriet. Det afgørende er, at regeringen sender en, som hjemmefra er bemyndiget til at forpligte medlemlandets regering.

Det Europæiske Råd
Det Europæiske Råd (DER) består af EU-medlemsstaternes stats- og regeringschefer samt af formanden samt formanden for Kommissionen. Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik deltager i dets arbejde.

Når dagsordenen kræver det, kan medlemmerne af Rådet dog beslutte at lade sig bistå af en minister og formanden for Kommissionen kan deltage med et medlem af Kommissionen. Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder, når situationen "kræver det".

Det Europæiske Råd træder sammen mindst to gange hver halve år efter indkaldelse fra formanden. 

Det er Det Europæiske Råd, som fastlægger EU’s overordnede politiske retningslinjer og om Det Europæiske Råd hedder det blandt andet i artikel 15 i EU-traktaten: ”Det Europæiske Råd tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger dens overordnede politiske retningslinjer og prioriteter. Det udøver ingen lovgivende funktioner". 

Topmøder
Siden 2002 mødes Det Europæiske Råd mindst to gange under hvert formandskab, det vil sige fire gange om året. Derudover afholdes ekstraordinære møder. Når det Europæiske Råd mødes, omtales det ofte som et EU-topmøde. Det Europæiske Råd har tidligere typisk afviklet sine møder i en by i formandskabslandet, men siden 2004 har alle topmøder været afholdt i Bruxelles.

Lissabontraktaten
Med Lissabontraktaten, der trådte i kraft 1. december 2009, fik Det Europæiske Råd en fast formand, han kaldes ofte for EU's præsident i daglig tale. Det Europæiske Råds første faste formand hedder Herman Van Rompuy. Den faste formand sidder i 2½ år (med mulighed for genvalg en gang) og må ikke samtidige besidde et nationalt embede. Formanden leder Rådets arbejde og sikrer blandt andet sammenhold og konsensus i Det Europæiske Råd. 

Med Lissabontraktaten anses Det Europæiske Råd som en institution.  

Vil du vide mere?


Sidst opdateret: 04-08-2011  - Adam Billing