Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvilke oplysninger reg...

Spørgsmål og svar


Hvilke oplysninger registreres som led i Schengen-samarbejdet

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvilke oplysninger registreres som led i Schengen-samarbejdet?

Svar

En central del af Schengen-samarbejdet går ud på at bekæmpe kriminalitet og sikre kontrollen ved Schengen-landenes ydre grænser (se Schengen-landene m.m. her).

For at styrke landenes samarbejde herom er der oprettet et fælles informationssystem – Schengen-informationssystemet eller SIS, som det også kaldes – der skal gøre Schengen-landene i stand til hurtigt at udveksle oplysninger om indberettede personer og genstande. SIS gør de danske politi- og toldmyndigheder i stand til at få adgang til indberetninger fra øvrige Schengen-lande om for eksempel udviste eller eftersøgte personer, stjålne biler og våben m.m.

SIS består dels af en national del med en database i hvert medlemsland (kaldet N-SIS) og en central teknisk støttefunktion med en central database (C-SIS), som er placeret i den franske by Strasbourg.

SIS består dels af en national del med en database i hvert medlemsland (kaldet N-SIS) og en central teknisk støttefunktion med en central database (C-SIS), som er placeret i den franske by Strasbourg.

Der er to kategorier af oplysninger i SIS: indberettede personer og indberettede genstande.

Personoplysningerne, som indberettes af de nationale myndigheder, vedrører:

 • personer, der ønskes udleveret
 • uønskede udlændinge, der nægtes indrejse 
 • forsvundne personer eller personer, der af hensyn til deres egen sikkerhed m.v. midlertidigt bør tages i varetægt 
 • vidner eller personer, der er indstævnet for en domstol, eller som skal have forkyndt en strafferetlig dom eller skal tilsiges til afsoning af en frihedsstraf 
 • personer eller genstande, der skal overvåges eller kontrolleres.

Derudover indberettes eftersøgte genstande, som skal beslaglægges eller bruges som bevismidler i en straffesag.

Det er de nationale myndigheder, der indberetter oplysninger, og det er dem, som kan søge i oplysningerne i SIS. Alle indberetninger og informationssøgninger skal ske i overensstemmelse med den nationale lovgivning samt en række internationale regler om data- og personbeskyttelse.

I Danmark er det Datatilsynet, som kontrollerer SIS. Der er tilsynsmyndigheder i de enkelte lande, og derudover er der en fælles Schengen-tilsynsmyndighed, som består af to repræsentanter for hver af de nationale tilsynsmyndigheder.

SIS II-systemet
Det eksisterende Schengen-informationssystem (SIS) kan maksimalt indeholde oplysninger vedrørende 18 lande og med udvidelsen af EU den 1. maj 2004 er der derfor behov for en udvidet version af Schengen-informationssystemet. Kommissionen har indledt udviklingsarbejdet af det nye system – SIS II. 


Sidst opdateret: 10-01-2007  - FTTIBO