Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvad er de danske forb...

Spørgsmål og svar


Hvad er de danske forbehold?

Euroen, ét af de danske forbehold

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvad er de danske forbehold?

Svar

De danske forbehold er en aftale, som Danmark har indgået med resten af EU-landene om, at der er visse dele af EU-samarbejdet, som Danmark ikke deltager i. Forbeholdene vedrører fire områder:

  1. Unionsborgerskab
  2. Tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (euroen)
  3. Afgørelser og aktioner på forsvarsområdet 
  4. Overstatsligt samarbejde om retlige og indre anliggender

Vil du vide mere?


Sidst opdateret: 22-09-2010  - Birgitte Mårup