Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvad er Europaudvalget?

Spørgsmål og svar


Hvad er Europaudvalget?

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvad er Europaudvalget?

Svar

Europaudvalget hedder egentligt Folketingets Europaudvalg. Som navnet antyder, er det et udvalg i Folketingets, der specielt beskæftiger sig med EU-sager. Udvalgets hovedopgave er at udøve parlamentarisk kontrol med regeringens EU-politik.

Dette indebærer, at danske ministre, før der træffes beslutninger i EU’s ministerråd, skal have et såkaldt forhandlingsmandat af Europaudvalget. Forhandlingsmandatet betyder, at der i Europaudvalget ikke må være et flertal imod ministerens holdning til det spørgsmål, der skal behandles i Ministerrådet – det kan f.eks. være et forslag til et direktiv eller en forordning.

Den danske grundlov indeholder ikke en beskrivelse af Europaudvalget, men det fremgår af loven om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber, at:

"Regeringen har pligt til at underrette Folketingets Europaudvalg om forslag til rådsvedtagelser, der bliver umiddelbart anvendelige i Danmark, eller til hvis opfyldelse Folketingets medvirken er nødvendig." (§ 6, stk. 2).

Europaudvalgets arbejdsform og kompetencer er fastlagt i de såkaldte beretninger, som er aftaler mellem regeringen og udvalget. Den helt centrale bestemmelse om udvalgets kompetence findes i den første beretning fra 1973, hvori det hedder:

"Regeringen rådfører sig med Folketingets Europaudvalg i markedspolitiske spørgsmål af væsentlig betydning, således at såvel hensynet til Folketingets indflydelse som til regeringens forhandlingsfrihed respekteres.

Forud for forhandlinger om vedtagelser af større rækkevidde forelægger regeringen mundtligt Europaudvalget et forhandlingsoplæg. Såfremt der ikke i udvalget konstateres et flertal imod forhandlingsoplægget, forhandler regeringen på dette grundlag."

Europaudvalget afholder som regel møde hver fredag året rundt med undtagelse af august, hvor EU’s institutioner holder ferielukket.

Yderligere information:

Du kan læse meget mere om Europaudvalget, se dets medlemmer, finde udvalgets dokumenter m.m. her.

Opdateret 07/07/2006/SIRA


Sidst opdateret: 09-07-2009