Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvad sker der med Euro...

Spørgsmål og svar


Hvad sker der med Europaudvalget efter et folketingsvalg?

Spørgsmålets fulde ordlyd:

I perioden fra et folketingsvalgs udskrivelse frem til valgdagen afvikles møderne i Europaudvalget på normal vis, og regeringen oversender som sædvanlig et samlenotat om de aktuelle sager, der er på dagsordenen til rådsmøderne i Bruxelles.

Svar

I forbindelse med valget den 13. november 2007 afløses det eksisterende Folketing af et nyt. De nyvalgte medlemmer træder dog først sammen den 27. november 2007, hvorefter Folketingets forskellige udvalg nedsættes. I perioden fra den 13. november frem til udvalgene bliver nedsat, er der således ikke noget Europaudvalg.

Ifølge planen er der planlagt to europaudvalgsmøder med forelæggelse af rådsmøder denne periode nemlig den 16. november (rådsmødeformationerne Alm. anliggender & eksterne forbindelser, konkurrenceevne samt økofin) og den 23. november (rådsmøderne  vedrørende landbrug & fiskeri samt transport, tele & energi). Da der ikke er noget europaudvalg, holdes møderne i stedet for i Statsministeriet med deltagelse af repræsentanter fra alle partier. 

Samlenotaterne til disse møder oversendes på sædvanlig vis frem til valgdagen. Regeringen oversender de resterende samlenotater og en redegørelse for indholdet af møderne i Statsministeriet til denye Europaudvalg, når dette er nedsat. Det næste ordinære europaudvalgsmøde forventes afholdt fredag den 30. november kl. 10.00.

Yderligere information


Sidst opdateret: 15-11-2007  - Jakob Heltoft