Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvilken EU-status har ...

Spørgsmål og svar


Hvilken EU-status har de Nederlandske Antiller efter opløsningen?

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvilken EU-status har de Nederlandske Antiller efter opløsningen?

Svar

Den 10. oktober 2010 blev de Nederlandske Antiller opløst. De Nederlandske Antiller var tidligere en del af det Nederlandske Kongerige.

Curaçao og Sint Maarten, to af øerne i de tidligere Nederlandske Antiller, bliver selvstændige, hvorimod øerne Bonaire, Sint Eustatius and Saba bliver en kommune i Nederlandene.

Retlige status som OLT bevares

Bonaire, Sint Eustatius og Saba vil dog bevare deres retlige status som oversøisk territorium i henhold til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmådes artikel 355, stk. 2, herunder fortsat være underlagt de associeringsaftaler, som er indgået mellem EU og de oversøiske lande og territorier (OLT'er).

I 2015 vil man foretage en revurdering af øernes retlige status, og blandt andet beslutte om de skal indgå som fuldgyldige dele af EU ligesom f.eks. De Kanariske Øer og Madeira.

Nederlandene har sikret sig, at man kan ændre status af de Nederlandske Antiller, hvis det er nødvendigt jf. 60. erklæring til Lissabontraktaten; 

"60. ERKLÆRING FRA KONGERIGET NEDERLANDENE AD ARTIKEL - 355 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE

Kongeriget Nederlandene erklærer, at et initiativ til en afgørelse, jf. artikel 355, stk. 6, der tager sigte på at ændre De Nederlandske Antillers og/eller Arubas status i forhold til Unionen, kun vil kunne forelægges på grundlag af en beslutning truffet i overensstemmelse med Kongeriget Nederlandenes Statut (Statuut voorhet Koninkrijk der Nederlanden)."

Vil du vide mere om OLT’er?

Du kan finde oplysninger om oversøiske lande og territorier (OLT, eng. OCT) på EU-Oplysningens hjemmeside og Europa-Kommissionens hjemmeside nedenfor.


Sidst opdateret: 25-10-2010  - Sofie Freilev