Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvad er Folketingets E...

Spørgsmål og svar


Hvad er Folketingets Europaudvalgs "beretning"?

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvad er Folketingets Europaudvalgs "beretning"?

Svar

Før en dansk minister rejser til Bruxelles og forhandler eller træffer beslutninger på Danmarks vegne i EU’s Ministerråd, har ministeren været omkring Folketingets Europaudvalg for at få et forhandlingsmandat. Europaudvalget sikrer dermed parlamentarisk kontrol og debat om den danske EU-politik. Proceduren for Europaudvalgets arbejde fastsættes i de såkaldte beretninger.

Europaudvalget (dengang Markedsudvalget) afgav sin første beretning 29. marts 1973. Beretningen havde dengang - og har stadig – hovedsagelig karakter af at være retningslinier for udvalgets arbejde og hvordan regeringen skal give Europaudvalget oplysninger, som kan udgøre beslutningsgrundlaget for forhandlingsmandater. Nogle beretninger har dog haft et afgrænset fokus, f.eks. med relation til bestemte politiske begivenheder eller sagsområder.

Siden starten af 1970’erne har samarbejdet mellem regeringen og Folketingets Europaudvalg udviklet sig. Europaudvalget orienteres om vigtige punkter på alle rådsmøder, også punkter hvor der ikke skal gives forhandlingsmandat.

EU-samarbejdet er i stadig udvikling, hvorfor det også er vigtigt, at beretningen (retningslinierne) for samarbejdet mellem regeringen og parlamentet (Folketinget) jævnligt opdateres, så det passer med situationen i EU, og så det styrker den parlamentariske kontrol.

Mange af EU’s retsakter har indenrigspolitiske konsekvenser, enten ved at have direkte virkning (forordninger) eller ved at skulle gennemføres via dansk lovgivning (direktiv) (læs mere om EU's retsakter her). Folketingets Europaudvalg mener derfor, at det er vigtigt at øge inddragelsen af Folketingets andre fagudvalg i arbejdet. Beretningerne er løbende ændret for at sikre øget inddragelse af fagudvalgene.

Beretningen fra 2004 arbejder videre med de allerede vedtagne procedurer. Hovedpunkterne er:

  • Fagudvalgenes inddragelse,
  • Kontrol med nærhedsprincippet,
  • Bedre beslutningsgrundlag,
  • Åbenhed.

I 2006 har Europaudvalget afgivet "Beretning om tidlig forelæggelse og åbenhed". Denne beretning indfører, som noget nyt, at Europaudvalgets møder som udgangspunkt er åbne for offentligheden. Møderne kan dog lukkes, hvis der er særligt følsomme emner på dagsordenen.


Sidst opdateret: 28-10-2009  - Tomas Heron