Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvad er et EU-sygesikr...

Spørgsmål og svar


Hvad er et EU-sygesikringsbevis (det blå EU-sygesikringskort)?

Det blå EU-sygesikringskort

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvad er et EU-sygesikringsbevis (det blå EU-sygesikringskort)?

Svar

Den 1. juni 2004 blev der introduceret et EU-sygesikringsbevis, også kaldet "det blå EU-sygesikringskort".

Nye regler

Fra den 1. august 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring. I stedet kan du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring.

Det blå sygesikringskort

Det blå sygesikringskort dækker når du rejser i EU og EØS i disse tilfælde:

 • Når du skal på ferie eller andre midlertidige ophold i op til et års varighed.
 • Hvis du skal i praktik eller være au-pair.
 • Hvis du skal studere eller følge en faglig uddannelse.
 • Hvis du f.eks. har en kronisk sygdom og ved, du kan få behov for behandling eller andet.
 • Hvis du skal arbejde i udlandet. Du skal have en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du er omfattet af dansk social sikring, før du kan få det blå EU-sygesikringskort.

EU-kortet dækker ikke planlagt behandling, hvis behandlingen er den eneste grund til rejsen til det pågældende land. Behandling, der med rimelighed kan vente, til du er tilbage i Danmark igen er heller ikke dækket.

Download app'en

Du kan få oplysninger om de forskellige EU-landes egenbetaling m.v. i forbindelse med behandling samt procedurer, hvis kortet skulle blive væk på ferien via app’en "European Health Insurance Card" (App Store, Google Play og Windows Marketplace). 

Hvad er forskellen på dækningen via det gule og blå sygesikringskort?

Det blå sygesikringskort giver ret til sygehjælp på samme vilkår som indbyggerne i det EU-land, du besøger. Det betyder, at der er en egenbetaling for dig, hvis der er det for en borger i det land, som du besøger.

Der kan derfor godt være udgifter til læge, hospital og medicin ved akut opstået sygdom (som tidligere blev dækket af det gule sygesikringskort ved rejser på under en måned) som ikke bliver dækket af det blå sygesikringskort.  

En oversigt over forskellene i dækningsgraden mellem det gule og blå sygesikringsbesvis kan findes på Patientombuddets internetside:

Det blå EU-sygesikringskort er gratis og gælder normalt for en femårig periode. Du kan bestille det hos din kommunes borgerservicecenter eller på følgende link: 

Hvad dækkes i de andre EU/EØS-lande?

Patientombuddets internetside kan du læse, hvilken behandling og ydelser det blå EU-sygesikringskort giver adgang til i de enkelte EU- og EØS-lande.

Belgien

Bulgarien

Cypern (den græske del) (2010/2011)

Estland

Finland 

Frankrig

Grækenland (2010/2011) 

Irland

Italien 

Kroatien

Letland (2010/2011)

Litauen 

Luxembourg

Malta

Nederlandene (Holland)

Polen

Portugal (2010/2011) 

Rumænien 

Slovakiet

Slovenien 

Spanien

Storbritannien og Nordirland (UK) 

Sverige 

Tjekkiet

Tyskland 

Ungarn

Østrig

EØS-lande er følgende:

EU-landene

Norge

Island

Liechtenstein (2010/2011)

Reglerne gælder også for Schweiz 

Baggrund

aftalen om finansloven for 2014 ophæves den offentlige rejsesygesikring kendt ved det gule sygesikringskort. Selve udmøntningen af aftalen om ophævelsen blev gennemført med vedtagelsen af lovforslaget om ændring af Sundhedsloven ( L102) den 6. februar 2014, der altså træder i kraft den 1. augusr 2014.

Vil du vide mere? 


Sidst opdateret: 06-02-2014  - Martin Jørgensen