Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvad er FRONTEX?

Spørgsmål og svar


Hvad er FRONTEX?

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvad er FRONTEX?

Svar

Frontex står for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser.

FRONTEX er EU's grænseagentur, og det har til opgave at koordinere medlemsstaternes operative samarbejde omkring kontrollen af EU's ydre grænser. Det vil sige, at FRONTEX ikke selv har operationelle beføjelser, men alene hjælper medlemsstaterne med at koordinerede deres operationelle samarbejde.

Formålet med FRONTEX er at styrke sikkerheden ved EU's ydre grænser.

FRONTEX' opgaver går bl.a. ud på at udarbejde risikoanalyser, hjælpe med uddannelse af nationale grænsevagter, hjælpe med at koordinere fælles tilbagesendelser og overvågning af relevant forskning på området.

Frontex er oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og blev indviet den 30. juni 2005 i Warszawa.

Danmark deltog ikke i vedtagelsen af Rådets beslutning om etablering af Frontex, fordi beslutningen var omfattet af det danske forbehold for retlige og indre anliggender. Da beslutningen var en videreudvikling af Schengen-reglerne, har Danmark imidlertid i medfør af artikel 5 i Protokollen om Danmarks Stilling besluttet at gennemføre beslutningen i dansk ret.

Danmark deltager derfor i Frontex på mellemstatsligt grundlag.

Vil du vide mere?


Sidst opdateret: 06-10-2011  - Marc Schack